אופן ההדברה נעשה ע"י מדביר מוכשר ובכך מתקבל טיפול נכון ואיכותי.

·         הטיפול מתבצע באופן מלא בכך שניתן למדביר זמן ראוי לבצע תפקידו.

·         השירות מובטח ע"י נתינת אחריות (בכתב ובמעשה) לביצוע ההדברה.